Piagam Pelanggan

client

Hospital PUSRAWI mengiktiraf bahawa semua pelanggan berhak untuk menerima rawatan, perawatan dan layanan yang baik. Justeru itu, kami berjanji dengan izin Allah S.W.T bahawa:-

  • HAK MENDAPAT RAWATAN YANG CEPAT, TEPAT & SELAMAT SECARA BERPERIKEMANUSIAAN
  • HAK MEMILIH RAWATAN (DOKTOR)
  • HAK MENDAPAT MAKLUMAT TENTANG KEPUTUSAN SIASATAN & PEMERIKSAAN
  • HAK MENDAPAT PENERANGAN, MEMILIH ATAU MENOLAK RAWATAN TERTENTU
  • HAK MENDAPAT RAWATAN DALAM PERSEKITARAN YANG SIHAT & SELAMAT
  • HAK MENDAPAT ANGGARAN MENGENAI BAYARAN RAWATAN
  • HAK MENDAPAT MAKLUMBALAS MENGENAI KETIDAKPUASAN LAYANAN
  • HAK KEPADA MAKLUMAN / PEMBELAJARAN KESIHATAN