Mengazan & Mengqamatkan Bayi

azan

Suami atau waris lelaki yang terdekat digalakkan untuk mengazankan atau mengqamatkan bayi yang baru lahir.  Unit Dakwah  PUSRAWI boleh  mewakili waris bagi tujuan tersebut.